Biblioteka KRK

Biblioteka KRK to jedyny w swoim rodzaju zbiór publikacji zagranicznych związanych z tematyką Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz publikacji krajowych związanych z tematyką realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"”.
Biblioteka KRK pozwala zapoznać się dokumentami wykorzystywanymi podczas prac nad krajowym systemem kwalifikacji oraz Polską Ramą Kwalifikacji. W katalogu znajdują się opisy książek, czasopism oraz artykułów w formie drukowanej i elektronicznej. Dokumenty elektroniczne dostępne są głównie w formacie pdf.

Strona główna
Wybierz język

Adres

Biblioteka KRK
Instytut Badań Edukacyjnych
01-180 Warszawa
ul. Górczewska 8 

kontakt